Flytting / transport mellom Portugal / Spania og Norge, Sverige og Danmark

Trenger du transport mellom Iberia (Portugal og Spania) og Skandinavia, så er jeg et rimelig alternativ for transport opp til 10m3. Ta kontakt.

Da er kjøring gjenopptatt. Ta kontakt.

Inntektsgrunnlaget for turen i oktober er for dårlig og usikkert. Turen som skulle starte mandag 12. oktober er derfor utsatt til siste uke i november – eller blir kansellert. En slik tur må være en sikker og god inntekt – eller kanselleres.

Sprinter

Kontakt også Frode Følstad, som er i Spania/Portugal 2 ganger i måneden.