Oppgjør og forsikring

Jeg har god erfaring med å benytte tjenesten Nimber.com til bekreftelse av oppdrag, sikkert oppgjør og forsikring.

Som «oppdragsgiver» må du selv lage papirene som trengs for tollen ved Svinesund. Se toll.no

Selv har jeg god erfaring med å bruke KGHCustoms.com til fortolling. De kan også lage papirene for innførsel til Portugal.

Transport (til Norge) utenom flytting, blir som innførsel. Verdien kan ikke overstige NOK 3.000,- (ellers så skal det betales fortolling – se toll.no). (Når du kjører selv i egen bil, er grensen 6.000,-.)

https://www.toll.no/no/varer/

Flyttelass har stort sett ingen begrensninger, men det skal være i forbindelse med en flytting. Tollvesenet har verktøy for å finne ut av det.

https://www.toll.no/no/varer/flyttegods/

Jeg kan bistå med dette, når jeg har litt mer informasjon fra dere.