Toll

Skal du flytte fra eller til Norge, som ligger utenfor EU, og til for eksempel Spania, som er et EU-land ? Da har vi en hyggelig melding til deg:

TRANSPORT AV FLYTTEGODS ER FRITATT FOR MOMS OG TOLL !

Likevel må ditt flyttegods tolldeklareres. Dette ordner vi for deg, og du får en ting mindre å tenke på. Du må bare sørge for at vi får:
1. Kopi av pass
2. Pakkliste 
3. Selv om det ikke skal betales noe toll eller moms, så må vi ha en «statistisk verdi» på flyttegodset for å få det tolldeklarert. Her må man bare stipulere en antatt verdi da det er umulig å sette en eksakt «verdi» på brukte gjenstander. 

Skal du flytte fra utlandet tilbake til Norge gjelder den samme moms- og tollfrihet, forutsatt at vi får følgende dokumenter:
1. Bekreftelse på opphold i minst ett år sammenhengende. Dette kan være leie-/salgskontrakt fra bolig i utlandet evt. arbeids-/studiekontrakt. (Bekreftelse er ikke nødvendige dersom det er meldt utflytting i folkeregisteret)
2. Kopi av pass
3. Pakkliste
4. «Egenerklæring for innførsel av flyttegods” hvor du undertegner på at du ikke har pakket noe tollpliktig i flyttegodset, og om du har hatt fast bopel i utlandet i minst ett år. Dette dokumentet kan du enten laste ned på nettet under www.toll.no eller skrive ut under «Flyttedokumenter» her på siden vår (toll.no). 

På Tollvesenets hjemmeside http://www.toll.no finner du nyttig informasjon om spørsmål angående flytting til Norge fra utlandet.