Oslo til Portugal – uke 44-2021

Tom bil foreløpig - kapasitet 10m3 Det kan være at 50% blir okkupert de kommende dagene..

340€ pr. m3 eller 100 kg (Maks 1.000 kg)